Om salmene

Jeg ønsker ved disse fire melodiene å hedre gamle diktere. Salmene har, etter som jeg forstår, ikke før fått egne melodier, men er blitt sunget med melodier satt til andre salmer.

Jeg fant salmene i SANGBOKEN, Revidert utgave, A.S. Lunde & Co.s Forlag, Bergen, 1962.

Men jeg har også minner knyttet til melodiene. Sensommeren 2007 ble jeg psykotisk, og jeg rømte hjemmefra, fra torturen. Jeg satte meg i bilen og kjørte, fra Trondheim, ned til Kristiansand. Der tok jeg kontakt med Politiet, og ble da innlagt ved Sørlandet sykehus.

Jeg var psykotisk i begynnelsen av innleggelsen. Og jeg var på et fullstendig fremmed sted, bak låste dører, alene, og gjenstand for en behandling jeg oppfattet som uvennlig. Men jeg satte meg ned ved pianoet som sto på avdelingen jeg var på, og laget noen melodier til salmer jeg fant i en salmebok. Tre av disse fire melodiene laget jeg da. Det var litt styr, for jeg hadde ikke noteark, men jeg fant på noe.

Det må ha gjort noe med personalet, det at melodiene var kristne, og fine. For på ett tidspunkt hisset jeg meg kraftig opp over varmen på rommet mitt. Det var svært varmt ute, og friskluftanlegget på rommet ga svært varm luft. Jeg trodde det var plassert en varmeovn inne i rørene for å irritere meg. Det var virkelig varmt. Og jeg fortalte en pleier skarpt hva jeg mente om saken. En stund etterpå ble jeg overfalt av seks-sju pleiere som bar meg inn på rommet mitt og tvang meg ned i sengen, hvor jeg fikk en sprøyte som gjorde meg halvt bevisstløs i ett eller to døgn. Da jeg våknet opp, fikk jeg en ny sprøyte, slik at jeg lå halvt bevisstløs i ganske mange døgn. Og det til tross for at jeg aldri hadde opptrådt truende, og til tross for at jeg underholdt hele avdelingen med de melodiene jeg laget.

Senere har jeg anmeldt sykehuset for tortur, men politiet, og statsadvokaten, har avvist anmeldelsen.

I tillegg til de tre melodiene jeg da laget som er presenterte her, laget jeg melodien til Blåbærvisa (postet på hjemmesiden, på "Poet on view"), og melodien til Spring (postet på "7 Psalms"). Melodien til "Blåbærvisa" laget jeg egentlig til teksten "Ein fin liten blome". Da jeg laget egen tekst til melodien, fant jeg det for godt å lage en ny melodi til "Ein fin liten blome". Jeg mener jeg laget den i året 2014, men jeg husker ikke nøyaktig når. Så denne er det som har kommet til i ettertid. En kan se at den har de samme akkordene som Blåbærvisa.

Jeg laget arrangementene tidlig på sommeren i året 2016.