Hill deg - store seiervinner


Finn notene i PDF format på Google Drive | her |.

HILL DEG – STORE SIERVINNER
Tekst: Johannes Johnson, 1914

Hill deg, store seiervinner,
Hyllest ta fra stridens egn,
Du som oss i Gud forbinder
Under korsets seierstegn:
Takk for dåp, for Ånd og ord,
Brodersamfunn, nattverdsbord,
Og for dette ansvars ære –
Dine sendebud å være.

Akk, du best vår vanmakt kjenner
og vårt småsinn og vår splid.
Hjelp at kun for deg vi brenner
I ditt rikes rene strid!
Løs oss fra det store jeg,
Gjør oss helt til ett i deg,
Rens oss, styrk oss, og innvi oss,
Bo med all fylde i oss.

Sist du gir oss, seiervinner,
Fred og fryd for sorg og sår,
Når av tiders natt opprinner
Alle helgens gyllenår,
Seierskirkens nyttårsgry
Komme skal med deg i sky
Og den siste fiende falle,
Amen, Gud er alt i alle!